DSO

Deep Sky Objects (Objekty hlubokého vesmíru)

Galaxie M 81

M81

M 81 (NGC 3031) je spirální galaxie v souhvězdí velké medvědice. Galaxii objevil 31. prosince 1774 Johan Elert Bode společně s nedalekou galaxií M 82. Obě jsou dnes známé jako tzv. Bodeho galaxie. Roku 1779 ji Charles Messier zařadil do svého katalogu.

Více ...

Souhvězdí Jižního kříže (Cru)

Jižní kříž (Crux, Cru) je souhvězdí jižní oblohy v České republice je nepozorovatelné (lží stále pod obzorem). Sousedí se souhvězdím Kentaurus (Cen) a Moucha (Mus).

Původně byl Jižní kříž součástí Kentaura. Samostatné určení tohoto souhvězdí pochází až z 16. století, kdy začalo sloužit jako navigační pomůcka portugalským mořeplavcům na jižních cestách.

Více ...

Mlhovina NGC 6995

NGC 6995 (Východní řasová mlhovina) je součást emisní mlhoviny v souhvězdí Labutě, kterou objevil John Herschel 5. září 1784.

Jedná se o emisní mlhovinu nacházející se v souhvězdí labutě nedaleko jasné hvězdy Epsilon Cygni. Její vzdálenost je přibližně 2500 ly a k výbuchu její mateřské supernovy došlo přibližně před 50000 lety.

Více ...

Otevřená hvězdokupa M 45 (Plejády)

Plejády, známé také jako Kuřátka, Sedm sester či Subaru, jsou mladou otevřenou hvězdokupou v souhvězdí Býka.

Objekt je dobře známý již od starověku celé řadě světových kultur. Polohu Plejád zaměřil Charles Messier a zařadil je do svého katalogu pod označením M 45.

Více ...

Galaxie M 31

Velká galaxie v Andromedě (M 31, NGC 224) je největší galaxií v okolí naší Galaxie, její vzdálenost je 2,4 mil. ly. Tato galaxie je nejvzdálenějším objektem ve vesmíru, který lze spatřit prostým okem.

Více ...

Dvojitá otevřená hvězdokupa Chí a h v souhvězdí Persea

V tomto případě jde o dvojici otevřených hvězdokup (NGC 869 a NGC 884) nacházejících se vzájemně v těsné blízkosti v souhvězdí Persea. Objekt je také známý pod označením Caldwell 14.

Jako první ho zaznamenal známý řecký astronom Hipparchos kolem roku 130 před Kristem. Teprve William Herschel rozeznal objekt jako dvě samostatné otevřené hvězdokupy.

Více ...

Mlhovina NGC 6888

NGC6888

Emisní mlhovina NGC6888 (Caldwell 27, Sharpless 105) známá pod označením "Srpek" (Crescent Nebula) byla objevena Friedrichem Wilhelmem Herschelem v roce 1792. Mlhovina se nachází v souhvězdí labutě a je vzdálena přibližně 5000 ly. 

Tvar mlhoviny je formován hvězdným větrem z Wolf-Rayetovi hvězdy WR 136 (HD 192163) kolidujícím s hmotou vyvrženou zhruba o 300000 let dříve červeným obrem.

Více ..

Mlhovina IC 5070

IC 5070

Emisní mlhovina IC 5070 je známá jako mlhovina Pelikán (IC 5070 + IC 5067). Mlhovina se rozkládá blízko jasné hvězdy Deneb v souhvězdí Labutě. V těsném sousedství můžeme nalézt známou velkou mlhovinu Severní Amerika.

Více ..