Slunce

Aktivní oblast AR1520 na Slunci

V první polovině července 2012 jsme pozorovali zvýšenou sluneční aktivitu. V pozorovatelné oblasti AR1520 bylo možné zaznamenat vznik velké sluneční skvrny, kterou bylo možné na slunečním kotouči rozeznat i prostým okem (s použitím ochranných pomůcek!!!).

Více ...

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

Druhý ze dvou těchto úkazů v tomto století. První nastal 8. června 2004 (z České republiky bylo možné pozorovat celý průběh). U tohoto druhého případu bylo možné z území České republiky pozorovat přibližně poslední třetinu úkazu (tedy 3. a 4. kontakt). Další příležitost pro pozorování tranzitu Venuše nastane 10.-11. prosince 2117.

 

Více ...