SSO

Solar System Objects (Objekty sluneční soustavy)

Kometa C/2011 L4 (PanSTARRS)

Kometa PanSTARRS byla objevena 6. června 2011 dalekohledem Pan-STARRS na Havajském ostrově Maui v národním parku Haleakala. Tento teleskop o průměru 1,8 m je součástí automatizovaného systému pro vyhledávání různých objektů Sluneční soustavy (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response Systém).

Více ...

Tečné zatmění Měsíce

25.4. 2013 jsme mohli z území České republiky pozorovat částečné zatmění Měsíce. Stín Země v maximu zakryl pouhé 1,5% měsíčního kotouče (při pozorování z České republiky).

Úkaz začal v 20:01 CEST a skončil v 0:13 CEST (penumbral eclipse) s maximem 22:07 CEST (1,5% umbral eclipse)

 

Více ...

Kometa C/2009 P1 (Garradd)

Kometa C/2009 P1 (Garradd) byla objevena 13. srpna 2009 Gordonem J. Garraddem na sérii snímků pořízených pomocí 0,5m schmidtova teleskopu na Siding Spring observatoři v Austrálii.

Kometa byla zemi nejblíže 5. března 2012

Více ...

Kometa C/2012 K5 (LINEAR)

Dlouhoperiodická kometa s dobou oběhu cca 20 000 let s retrográdní oběžnou drahou téměř kolmou k ekliptice. Přísluní se nachází ve vzdálenosti 1,14 AU a nejblíže zemi se dostala 31.prosince 2012 cca 0,3 AU.

Více ...

Kometa C/2011 F1 (LINEAR)

Dlouhoperiodická kometa s dobou oběhu 880 620 let s přísluním nacházejícím se ve vzdálenosti  1,819 AU za oběžnou drahou Marsu. Její konjunkci se Sluncem nastala v lednu 2013, kdy její magnituda nepřekročila 10. Kometa byla objevena 17. března 2011 v rámci projektu Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research (LINEAR).

Více ...

Aktivní oblast AR1520 na Slunci

V první polovině července 2012 jsme pozorovali zvýšenou sluneční aktivitu. V pozorovatelné oblasti AR1520 bylo možné zaznamenat vznik velké sluneční skvrny, kterou bylo možné na slunečním kotouči rozeznat i prostým okem (s použitím ochranných pomůcek!!!).

Více ...

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

Druhý ze dvou těchto úkazů v tomto století. První nastal 8. června 2004 (z České republiky bylo možné pozorovat celý průběh). U tohoto druhého případu bylo možné z území České republiky pozorovat přibližně poslední třetinu úkazu (tedy 3. a 4. kontakt). Další příležitost pro pozorování tranzitu Venuše nastane 10.-11. prosince 2117.

 

Více ...

Kometa C/2006 S3 (LONEOS)

C/2006 S3 (LONEOS)

Dlouhoperiodická kometa s přísluním na úrovni oběžné dráhy Jupitera (5,130 AU). Neobvyklá velikost jejího jádra umožnila její pozorování v této vzdálenosti  po poměrně dlouhou dobu. Přísluním kometa prošla 16.4.2012. Při průletu sluneční soustavou dojde ke změně její parabolické dráhy na hyperbolickou.

Více ...